Skip to content

kumbh burç

Eski Burçlarda Kova

Kova, burçların altıncı takımyıldızıdır ve Gelecek Olan’ın zaferinin sonuçlarını bize açıklayan Burç Biriminin parçasıdır. Göksel bir kovadan nehirler kadar su döken bir adamın görüntüsünü oluşturur.… Read More »Eski Burçlarda Kova